V dnešní době, kdy neustále vzrůstají nároky společností i jednotlivců na schopnost rychlé komunikace s vnějším světem také stále více vzrůstají nebezpečí, která z veřejných sítí (Internetu) hrozí.

Společnost CZECH ENERGOSPACE, a.s. poskytuje firmám pomoc právě při řešení problémů se zabezpečením svých počítačových sítí a komunikace. Díky rozsáhlým zkušenostem a znalostem jsme schopni poskytnout různé typy produktů a služeb pro řešení různých požadavků ze strany klienta.

Bezpečnostní produkty:Firewally


Firewally, které je možné v současnosti na trhu získat je nepřeberné množství. Jejich základní rozdíly jsou převážně v použité technologii a funkčních vlastnostech. Výběr firewallu může být zaměřen na produkty s vysokou bezpečností založené na technologii Type Enformcement a Aplikačních bran přes technologii Satefull Inspection až po méně bezpečnou technologii Paketových filtrů. Specialisté a konzultanti společnosti CZECH ENERGOSPACE, a.s. jsou připraveni Vám při výběru správného firewall řešení pro Vaší síť pomoci a následně implementovat zvolené řešení.

Bezpečnost a VPN


VPN řešení je důležitou součástí bezpečné komunikace mezi jednotlivými lokalitami (pobočkami) společností, ale i komunikace mezi samostatnými společnostmi. VPN produkty mohou být součástí zvolených firewallů nebo samostatné zařízení určené pouze na šifrování komunikace. V rámci služeb připojení do Internetu a propojení jednotlivých lokalit společností do jedné velké sítě poskytujeme různá VPN řešení dle požadavků klienta.

Antivirová řešení


Díky celosvětovému rozvoji veřejné sítě Internet neustále vzrůstá riziko nakažení Vašich síťových zařízení (servery, PC) viry, které mohou být neškodné a pouze obtěžovat uživatele, ale také vysoce nebezpečnými viry, které mohou zničit Vaše důležitá vnitropodniková data. Díky tomuto nebezpečí je velice důležité nasazení antivirového řešení. Konzultanti společnosti CZECH ENERGOSPACE, a.s. Vám pomohou vybrat vhodné antivirové řešení pro Vaší síť a pomohou Vám vybrané řešení nasadit. Antivirové produkty mohou být nasazeny samostatně na různé síťové zařízení (pracovní stanice, souborové servery, mail servery, Internetové brány) nebo centrálně na všechny popsané zařízení s centrální správou. Centrální správa je velice důležitá z hlediska udržení antivirového systému s aktuálními updaty antivirových databází a pro vynucení antivirové bezpečnostní politiky.

Autentizační řešení


Pro zvýšení bezpečnosti sítě a klientského přístupu k síťovým zdrojům nebo VPN je možné nasadit autentizační řešení, které podstatně zvýší bezpečnost Vašich dat. Součástí autentizačních řešení mohou být systémy centrální správy přístupových práv jednotlivých uživatelů k síťovým zdrojům (e-mail, souborové servery, informační systém, atd.).


Služby:Poskytujeme veškeré služby týkající se instalace a konfigurace dodávaných řešení + jejich následnou správu. Pokud Vaše společnost nedisponuje vlastními systémovými specialisty, kteří by se starali o bezproblémový provoz dodaných řešení, jsme schopni převzít kompletní správu řešení formou oursourcingu. Dále poskytujeme klientům služby týkající se bezpečnostního auditu, vypracování bezpečnostní politiky, penetrační testování Vaší sítě a infrastruktury až po projekt řízené bezpečnosti.